Flashcard mã hóa số

550,000

Giúp việc chuyển đổi chữ số sang hình ảnh một cách nhanh chóng, tăng khả năng ghi nhớ của não bộ
Tác giả: Thầy NGUYỄN PHÙNG PHONG – Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới – Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam

Danh mục: