CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ NGOẠI KHOÁ HỌC ĐƯỜNG – 5 PHÚT THUỘC BÀI

Đối tác cần đầu tư vốn từ 5.000.000 đến 500.000.000 – tương ứng mức hoa hồng từ 20% đến 65%
Đây là bảng chính sách theo quy định của Tâm Trí Lực áp dụng cho toàn bộ đối tác trên toàn quốc. 

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ GÓI CTV 5 TRIỆU ĐỒNG

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ